D d
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
About phonetic descriptions

like in English [d]
en dörr dör a door
Danmark dan-mark Denmark
ett datum da:t-um a date
en dotter dåt-er a daughter
bröd brö:d bread
en stad sta:d a city
rd is pronounced as a combined r and d (think a hard d) [ɖ]
ett bord bo:ɖ a table
ett mord mo:ɖ a murder
ett ord o:ɖ a word
färdig fä:-ɖig ready, done
en fördel fö:-ɖe:l an advantage
gjorde jo:-ɖe did, made
hörde hö:-ɖe heard
att vårda vå:ɖ-a to nurse
en systerdotter sys-te-ɖåt-er a niece (syster's dotter)

Copyright iSpeakSwedish.com 2021